Facebook Instagram Ubicació i contacte

Inici > Temporada > Esdeveniments > Campus Primavera

Campus Primavera


Data Inici
25/05/2021

Data Final
28/05/2021

Preu
90€ per gimnasta

Cupo

Ubicació
Centre Esportiu Seradells

Inscripció Campus Primavera

Gimnasta

Dades Pare/Mare/Tutor


Autorització

Document autorització
* Autoritzo al Club Rítmica Serradells a que es pugui enregistrar i utilitzar la imatge personal de la gimnasta –incloent el seu nom-, en els mitjans i en l’espai digital.