Facebook Instagram Ubicació i contacte

Inici > Temporada > Esdeveniments > Campus Carnaval 2021

Campus Carnaval 2021


Data Inici
16/02/2021

Data Final
19/12/2021

Preu
90€ per gimnasta

Cupo

Ubicació

Inscripció Campus Carnaval 2021

Gimnasta

Dades Pare/Mare/Tutor


Autorització

Document autorització
* Autoritzo al Club Rítmica Serradells a que es pugui enregistrar i utilitzar la imatge personal de la gimnasta –incloent el seu nom-, en els mitjans i en l’espai digital.