Facebook Instagram Ubicació i contacte

Inici > El Club

Avís Legal

Legislació aplicable: Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre de 1993, publicada al BOPA núm. 51, any 5, de 28 de setembre de 1993. Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s’informa que les dades que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer informatitzat, la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen al Club Rítmica Serradells, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. La finalitat d'aquest fitxer és de disposar del registre de les gimnastes als efectes de la gestió del fitxer. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió, segons disposa la legislació vigent, a l'adreça de correu electrònic: critmicaserradells@andorra.ad